Χρήσιμοι Σύνδεσμοι - Links

Πηγές πληροφόρησης που συνδέονται με τo Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου

Διεθνείς Κυβερνητικοί και Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί


Economic Governance Observatory


ESM - Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας


Πάντειο Πανεπιστήμιο - Panteion University

Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών

Department of International, European and Area Studies

Επικοινωνία - Contact

Ώρες υποδοχής Γραμματείας: 

Δευτέρα έως Πέμπτη, 11:00 με 13:00

Admission hours:

Monday to Thursday 11:00-13:00

και κατόπιν συνεννόησης στο mariapapantoni6@googlemail.com
ή ecefil.panteion@gmail.com