Έρευνα

Σκοπός του Κέντρου είναι η προώθηση της έρευνας και η διάχυση της επιστημονικής γνώσης επί θεμάτων Διεθνούς, Ευρωπαϊκού, Συγκριτικού Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου. Για την υλοποίηση των σκοπών του το Κέντρο ορίζει τις κάτωθι ενότητες ως κύρια ερευνητικά πεδία.

Επιχειρήσεις - Καταναλωτές


Ενεργειακή Πολιτική της Ε.Ε.


Εξωτερικές σχέσεις της Ε.Ε. - Εμπορική Πολιτική


Ευρωπαϊκή Οικονομική Διακυβέρνηση


Κανόνες ελεύθερης κυκλοφορίας


Υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος


Main Research Areas

Επικοινωνία - Contact

Ώρες υποδοχής Γραμματείας: 

Δευτέρα έως Πέμπτη, 11:00 με 13:00

Admission hours:

Monday to Thursday 11:00-13:00

και κατόπιν συνεννόησης στο mariapapantoni6@googlemail.com
ή ecefil.panteion@gmail.com