Παρατηρητήρια - Observatories

Το ECEFIL υποστηρίζεται από τα παρακάτω παρατηρητήρια, που αποσκοπούν στη συστηματική συγκέντρωση της σχετικής με το αντικείμενό τους τεκμηρίωσης:

ΑEconomic Governance Observatory

Economic Governance Observatory που παρακολουθεί τις οικονομικές πολιτικές, οι οποίες διαμορφώνονται σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Η σχετική τεκμηρίωση παρουσιάζεται στην αγγλική γλώσσα, καθώς το παρατηρητήριο στοχεύει, πρωταρχικά, στην ενημέρωση της διεθνούς κοινότητας για την ελληνική οικονομική διακυβέρνηση, και


Β. ESM - Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας 

Επικοινωνία - Contact

Ώρες υποδοχής Γραμματείας: 

Δευτέρα έως Πέμπτη, 11:00 με 13:00

Admission hours:

Monday to Thursday 11:00-13:00

και κατόπιν συνεννόησης στο mariapapantoni6@googlemail.com
ή ecefil.panteion@gmail.com