ESM - Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας

Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ΕΜΣ) (European Stability Mechanism - ESM), ως διεθνής διακυβερνητικός οργανισμός με έδρα το Λουξεμβούργο, διαδέχθηκε τον προσωρινό μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (European Financial Stability Facility - EFSF) μετά από σχετική τροποποίηση της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) με την προσθήκη της παρ. 3 του άρθρου 136.

Ο ΕΜΣ αποτελεί το μόνιμο μηχανισμό πρόληψης, αντιμετώπισης και διαχείρισης κρίσεων για τα κράτη μέλη (19) που απαρτίζουν τη ζώνη του ευρώ. Ο καταστατικός του σκοπός αφορά την κινητοποίηση της χρηματοδότησης και την παροχή οικονομικής συνδρομής, υπό αυστηρούς όρους, προς τα κράτη μέλη του, τα οποία βρίσκονται αντιμέτωπα ή ενδέχεται να αντιμετωπίσουν σοβαρά προβλήματα χρηματοδότησης, εφόσον αυτή κριθεί απαραίτητη για τη διασφάλιση της σταθερότητας της ζώνης του ευρώ στο σύνολό της.

Προς το σκοπό αυτό, δύναται να προβαίνει στην έκδοση χρηματοπιστωτικών μέσων για:

(α) τη χορήγηση δανείων,

(β) τη χορήγηση δανείων για την ανακεφαλαιοποίηση πιστωτικών ιδρυμάτων,

(γ) τη χορήγηση προληπτικής χρηματοδοτικής συνδρομής, υπό τη μορφή «πιστωτικών γραμμών»,

(δ) την παρέμβαση στην πρωτογενή και δευτερογενή αγορά χρεωστικών τίτλων, και

(ε) την απευθείας ανακεφαλαιοποίηση πιστωτικών ιδρυμάτων.


Επικοινωνία - Contact

Ώρες υποδοχής Γραμματείας: 

Δευτέρα έως Πέμπτη, 11:00 με 13:00

Admission hours:

Monday to Thursday 11:00-13:00

και κατόπιν συνεννόησης στο mariapapantoni6@googlemail.com
ή ecefil.panteion@gmail.com