Οι κεφαλαιαγορές στην Ε.Έ.: ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο ρυθμιστικό πλαίσιο

member

Οι κεφαλαιαγορές στην Ε.Έ.: ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο ρυθμιστικό πλαίσιο

Κρατικά μέτρα νόθευσης του ανταγωνισμού

member

Κρατικά μέτρα νόθευσης του ανταγωνισμού

The new EU Directive (2014/49/EU) on deposit guarantee schemes

member

The new EU Directive (2014/49/EU) on deposit guarantee schemes

Εισαγωγή στο Δίκαιο της Οικονομικής & Νομισματικής Ένωσης

member

Εισαγωγή στο Δίκαιο της Οικονομικής & Νομισματικής Ένωσης

Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας Φαρμάκων

member

Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας Φαρμάκων

Το Δίκαιο των Γενόσημων Φαρμάκων

member

Το Δίκαιο των Γενόσημων Φαρμάκων

Οι Υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος

member

Οι Υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος

Εισαγωγή στο Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο

member

Εισαγωγή στο Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο

Τυποποίηση - Πιστοποίηση - Οικολογική Σήμανση & Διεθνές Εμπόριο

member

Τυποποίηση - Πιστοποίηση - Οικολογική Σήμανση & Διεθνές Εμπόριο

Επίκαιρα Θέματα Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Τραπεζικού Δικαίου

member

Επίκαιρα Θέματα Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Τραπεζικού Δικαίου

Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο

member

Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο

Επικοινωνία - Contact

Ώρες υποδοχής Γραμματείας: 

Δευτέρα έως Πέμπτη, 11:00 με 13:00

Admission hours:

Monday to Thursday 11:00-13:00

και κατόπιν συνεννόησης στο mariapapantoni6@googlemail.com
ή ecefil.panteion@gmail.com